Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
28.05.2024

Aantal internationale studenten in Nederland groeit nauwelijks meer

Aantal internationale studenten in Nederland groeit nauwelijks meer
Aantal internationale studenten in Nederland groeit nauwelijks meer

Het aantal buitenlandse studenten dat een voltijd studie in Nederland volgt groeit nauwelijks meer. Dit studiejaar gaat het om 128.004 studenten, ongeveer 5 procent meer dan vorig collegejaar. Dat is de kleinste toename in negen jaar tijd.

Dat blijkt uit onderzoek van Nuffic, een organisatie die zich bezighoudt met internationalisering van het onderwijs. «Hoewel we nog steeds groei zien, is het een wereld van verschil met de dubbelcijferige groeicijfers die we voorgaande jaren zagen», meldt Nuffic-onderzoeker Saoradh Favier in een verklaring.

De afnemende groei past volgens Nuffic in een trend die vorig jaar is ingezet. Zo studeerden in collegejaar 2022-2023 7 procent meer internationale studenten in Nederland ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit jaar is die groei dus verder afgezwakt: naar 5 procent.

Er is vooral een groot verschil te zien bij universitaire bacheloropleidingen. Daar is het aantal internationale studenten dit studiejaar gelijk gebleven. Het is voor het eerst dat daar geen stijging te zien is, zegt Nuffic.

Oproep om te stoppen met actief werven mogelijke oorzaak

De onderzoekers vermoeden dat het tekort aan studentenwoningen een rol speelt bij de afnemende groei. «Steeds meer instellingen ontmoedigen studenten bijvoorbeeld om naar Nederland te komen als ze een maand voor aanvang van hun studie nog geen kamer hebben gevonden. Welk effect dit precies heeft weten we niet, maar we kunnen wel constateren dat instellingen deze maatregel al namen in de periode dat de groei afvlakte», zegt Favier.

Ook de oproep vanuit de politiek om te stoppen met het actief werven van internationale studenten speelt een mogelijke rol. Universiteiten zijn daar eind 2022 mee gestopt, mede door druk uit de politiek. De overheid wil de internationalisering remmen, omdat dit ten koste zou gaan van Nederlandse studenten.

Een zesde van internationale studenten volgt Nederlandse opleiding

In totaal komt een op de zes studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen uit het buitenland. Bijna drie kwart van de buitenlandse studenten komt uit de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Duitsland voert de lijst aan met ruim 21.000 studenten in Nederland, hoewel dit aantal voor het tweede jaar op rij daalt.

Het aantal nieuwe studenten uit Oekraïne daarentegen is dit studiejaar opnieuw gegroeid. Het gaat om een stijging van 18 procent. In collegejaar 2022-2023 verdubbelde het aantal nieuwe studenten uit Oekraïne ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat had vooral te maken met het uitbreken van de oorlog.

Verder blijkt uit het onderzoek van Nuffic dat een op de zes internationale bachelorstudenten een Nederlandstalige opleiding volgt. «Je zou verwachten dat deze groep internationale studenten uit bijvoorbeeld België of Suriname komt, maar het blijkt dat ze vooral uit Duitsland, Italië en Frankrijk komen.»

Nuffic heeft in het onderzoek gekeken naar internationale studenten die een voltijd bachelor- of masteropleiding volgen aan de Nederlandse hogeschool of universiteit. Studenten die bijvoorbeeld slechts een semester in Nederland studeren of hier zijn voor een stage, zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.