Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
11.06.2024

AI kan volgens werkgevers taken overnemen van medewerkers

AI kan volgens werkgevers taken overnemen van medewerkers
AI kan volgens werkgevers taken overnemen van medewerkers

Kunstmatige intelligentie kan de helpende hand bieden bij het verkleinen van de krapte op de arbeidsmarkt. Op korte termijn kan AI worden ingezet om medewerkers te ondersteunen in hun werk en om taken over te nemen.

Die boodschap brengt algemeen directeur Raymond Puts van werkgeversvereniging AWVN over op het jaarcongres van zijn organisatie. «Het is daarbij wel zeer gewenst dat personeelszaken nauw betrokken is bij de invoering van AI om te bepalen waar en hoe dit het best tot nut kan zijn.»

Volgens de werkgevers-voorman is zijn pleidooi ingegeven door het aanhoudende personeelstekort op de Nederlandse arbeidsmarkt. «En zorg over de te lage groei van de arbeidsproductiviteit.»

Volgens de AWVN kan AI voor verlichting zorgen. «Introductie van AI kan de productiviteit helpen verhogen, het aantal vacatures verminderen, maar kan ook de werkdruk en het verzuim onder werkenden doen afnemen», aldus Puts.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.