Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
29.04.2024

Bedrijven profiteren van werknemers zonder vergunning door lage boetes

Bedrijven profiteren van werknemers zonder vergunning door lage boetes
Bedrijven profiteren van werknemers zonder vergunning door lage boetes

De boetes die werkgevers krijgen als ze werknemers uit het buitenland illegaal laten werken, zijn te laag. Bedrijven die mensen zonder vergunning aan het werk zetten, kunnen daar flink van profiteren, meldt de Arbeidsinspectie.

Werkgevers mogen iemand van buiten de Europese Unie zonder werkvergunning niet laten werken in Nederland. Als de Arbeidsinspectie constateert dat dit wel gebeurt, kan de werkgever een boete krijgen.

De boetes voor het overtreden van de wet zijn minder hard gestegen dan de ontwikkeling van de welvaart en inflatie, zegt de Arbeidsinspectie in een brief aan de Tweede Kamer. De boetes zijn sinds 2005 vastgesteld op maximaal 8.000 euro voor elke overtreding. Als het boetebedrag zou zijn meegegroeid met de welvaart en inflatie, dan zou het nu op circa 15.000 euro liggen.

De Arbeidsinspectie heeft de financiële drijfveren van werkgevers die de wet overtreden onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat het inhuren van illegale arbeidsmigranten werkgevers op dit moment veel voordeel oplevert, door de lage boetes.

Jaarlijks zou het gaan om tienduizenden mensen die illegaal aan het werk worden gezet. In de zaken die de Arbeidsinspectie heeft bekeken, is het voordeel voor werkgevers zo groot, dat het betalen van een boete minder kosten met zich meebrengt dan het uitbetalen van het cao-loon en de bijkomende werkgeverslasten, volgens de Inspectie.

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.