Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
26.04.2024

Bestuursraad dwong rvc tot knieval: ‘Ajax is de winnaar, want Kroes is terug’

Bestuursraad dwong rvc tot knieval: 'Ajax is de winnaar, want Kroes is terug'
Bestuursraad dwong rvc tot knieval: 'Ajax is de winnaar, want Kroes is terug'

De bestuursraad van Ajax heeft donderdagavond tijdens een ledenvergadering uitgelegd waarom de geschorste Alex Kroes kon terugkeren als technisch directeur. Rvc-voorzitter Michael van Praag voelt zich niet beschadigd nu hij tot een knieval is gedwongen.

Het lot van de bij Ajax weer in genade aangenomen Kroes ligt nu in handen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die moet besluiten of de nieuwe technisch directeur handel in aandelen met voorkennis ten laste kan worden gelegd.

Om die reden werd Kroes door de raad van commissarissen enkele weken geleden geschorst als algemeen directeur. Onder druk van de bestuursraad van Ajax keert de vijftigjarige Kroes terug in een andere rol, maakte de club bekend. Donderdagavond werden de leden bijgepraat.

Mocht de AFM de handelswijze van Kroes als een strafbaar feit beoordelen, dan wordt zijn contract met Ajax alsnog ontbonden. «Maar we liggen op een stapel, de verwachting is dat het wel een jaar kan duren voor de AFM deze zaak behandelt», zegt Ernst Boekhorst, voorzitter van de bestuursraad van Ajax, in gesprek met NU.nl.

Na onderzoek op last van de rvc van Ajax constateerden de advocaten van NautaDutilh dat Kroes zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan handel in aandelen met voorwetenschap. En dat is volgens de definitie van de AFM een strafbaar feit. Kroes kocht nog eens 17.500 aandelen op 23 juli, toen hij volgens rvc-voorzitter Van Praag al nagenoeg zeker wist dat hij zou worden benoemd tot directeur.

Daardoor beschikte Kroes over koersgevoelige informatie. In een persgesprek veroordeelde Van Praag de handelswijze van Kroes in harde bewoordingen. «Alex is dom en naïef geweest, hij zou de wet moeten kennen.»

Rvc-voorzitter Michael van Praag (l) met naast hem adviseur Louis van Gaal.

‘Juristen keken anders naar besluit rvc’

Van Praag zei dat Kroes onder geen enkele voorwaarde kon terugkeren in een andere functie. Het zou volgens hem ongeloofwaardig zijn. De bestuursraad kwam na consultatie van meerdere juristen tot een ander inzicht. Boekhorst: «De rvc kwam formeel tot het juiste besluit wat betreft de afweging over de positie van Kroes, maar niet over de sanctie die is opgelegd.»

De bestuursraad betwistte of het voornemen van de rvc om Kroes op de algemene ledenvergadering op 21 mei voor te dragen voor ontslag «wel proportioneel was», zegt Boekhorst. Zo had Kroes geen winstoogmerk bij de aankoop van aandelen, hield hij de leden van Ajax tijdens een speciaal belegde vergadering voor.

Boekhorst: «Onze juristen keken anders naar de feiten en stelden dat de besluitvorming van de rvc ook anders had kunnen zijn. Met dat vertrekpunt keken we wat wel mogelijk was.»

‘Kroes en Van Praag stapten over schaduw heen’

En dus kreeg de rvc al snel het verzoek het gedwongen vertrek van Kroes te «heroverwegen». Boekhorst zegt enige tijd nodig te hebben gehad om de partijen weer aan tafel te krijgen. «Kroes en Van Praag zijn over hun schaduw heen gestapt.»

Volgens Boekhorst boden de juridische adviezen «voldoende ruimte» om Kroes via een geitenpaadje te behouden voor de club. Onder druk van de leden en de bestuursraad maakte de rvc een fikse draai. Toch wenst Boekhorst niet te spreken van een motie van wantrouwen aan het adres van de drie overgebleven rvc-leden: voorzitter Van Praag, voormalig KLM-topman Leo van Wijk en clubicoon Danny Blind.

Alex Kroes keert na enkele weken terug bij Ajax, in de rol van technisch directeur.

Van Praag voelt zich niet beschadigd

Hoewel de harde kern onder de supporters het vertrek van Van Praag eisten, ontkent Boekhorst dat de bestuursraad op een grote schoonmaak bij de rvc aanstuurt. «Dat is totale onzin. Drie commissarissen hebben hun functie ter beschikking gesteld en we praten nu met Van Praag, Van Wijk en Blind over de samenstelling van de rvc. Laten we stoppen met roepen dat mensen die een fout maken meteen weg moeten.»

Van Praag wil de vraag of hij de eer aan zichzelf houdt niet beantwoorden. «Ik voel me niet beschadigd en ik heb als lid van Ajax een andere verantwoordelijkheid dan als bestuurder van een beursgenoteerde onderneming», zegt hij tegen NU.nl. «Dat blijft schuren, het is voor Ajax een complexe situatie.»

Toch heeft de bestuursraad de rvc wel degelijk tot een knieval gedwongen. Boekhorst: «Van Praag heeft tijdens de ledenvergadering toegegeven dat hij een aantal dingen niet goed heeft gedaan. Daarvoor heeft hij zijn excuses gemaakt. De rvc erkent zijn fout door de nieuwe constructie met Kroes mogelijk te maken.»

Van Praag ontkent excuses voor proces rond Kroes

Op zijn beurt ontkent Van Praag dat hij zich bij de leden heeft geëxcuseerd voor het proces dat tot de schorsing voor Kroes heeft geleid. «Ik heb de leden uitgelegd dat Kroes zelf de woorden dom en naïef heeft gebruikt en die heeft hij tijdens de ledenvergadering opnieuw gebezigd.»

«We hebben ook geen fout gemaakt, ons besluit is getoetst door diverse juristen. We hebben wel geluisterd naar andere partijen en gekeken of Kroes dan toch geen technisch directeur kon worden. Uiteindelijk stonden we er allemaal achter, we hebben een werkbare oplossing gevonden.»

Haast is geboden, de club kon zich geen langdurig juridisch steekspel rondom Kroes veroorloven. «Het gaat er vooral om dat Ajax beter gaat voetballen», zegt Van Praag. «En daar is Alex nu al mee begonnen.»

Zowel de bestuursraad als de rvc wekte de indruk dat de harmonie bij Ajax is hersteld. Maar de imagoschade is tastbaar, nu een geschorste algemeen directeur met een vlek op het blazoen terugkeert op een andere positie.

Boekhorst: «Iemand vroeg me welk cijfer ik het proces van de afgelopen weken gaf. Een onvoldoende, maar ik ben blij dat we nu weer vooruit kunnen kijken. Ajax is de winnaar, want Alex is terug en kan zijn werk weer doen.»

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.