Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?

Politiek

Deze rubriek richt zich op nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot de politiek in Nederland, waaronder regering, parlement, politieke partijen en genomen beslissingen op nationaal niveau