Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
05.06.2024

Discriminatie op de arbeidsmarkt voor moslima’s aan de orde van de dag

Discriminatie op de arbeidsmarkt voor moslima's aan de orde van de dag
Discriminatie op de arbeidsmarkt voor moslima's aan de orde van de dag

Veel moslima’s en vooral zij die een hoofddoek dragen, ervaren op dagelijkse basis discriminatie op de werkvloer. Dat komt naar voren uit nieuw onderzoek van de Radboud Universiteit.

Het onderzoek in opdracht van demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is een vervolg op de jaarrapportage over discriminatiecijfers. Daarin was al sprake van een toegenomen aantal meldingen over moslimdiscriminatie.

«In deze meldingen spelen uiterlijke kenmerken een grote rol, vooral als het gaat om vrouwen met een hoofddoek», schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. «Eerdere cijfers lieten zien dat moslima’s — met en zonder hoofddoek — veel vaker worden afgewezen bij sollicitaties dan vrouwen die geen moslim zijn.» Het nieuwe onderzoek bevestigt dat bestaande beeld.

«Deze ervaringen komen in alle sectoren voor, maar vaker en explicieter bij beroepen in de detailhandel, de economische en commerciële sector en bij beroepen waarvoor klantcontacten vereist zijn.» Werkgevers hebben vooroordelen op basis van zowel etniciteit als gender. «Zoals een slecht werkethos of veel zorgtaken in de privésfeer.»

Het onderzoek geeft ook inzicht in de discriminatie die vrouwen met een moslimachtergrond ervaren op de werkvloer. Dat uit zich vooral in zogenoemde microagressie. «Een subtiele, vaak niet heel openlijke vorm van ongewenst gedrag dat voor mensen die het niet betreft meestal minder duidelijk zichtbaar is dan voor de moslima’s in kwestie», staat in de brief.

Met de uitkomsten van het nieuwe onderzoek in de hand vraagt de minister de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) om met werkgevers in gesprek te gaan. De uitkomsten daarvan en de inzichten van het onderzoek kunnen worden meegenomen in een mogelijk volgend Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.