Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
16.04.2024

Eeuwenoud kunstwerk blijkt eigenlijk twee schilderijen te zijn

Eeuwenoud kunstwerk blijkt eigenlijk twee schilderijen te zijn
Eeuwenoud kunstwerk blijkt eigenlijk twee schilderijen te zijn

De heilige Lucas schildert de Madonna blijkt te zijn gemaakt als twee werken. Restauratoren ontdekten een tussenstuk bij de schilderijen van Maarten van Heemskerck. Vanaf september zijn ze los van elkaar te zien, voor het eerst in vier eeuwen.

Het Frans Hals Museum, Stedelijk Museum Alkmaar en Teylers Museum komen samen met een overzichtstentoonstelling van Van Heemskerck. Daar wordt volgens de organisatoren duidelijk «hoe vernieuwend, expressief en theatraal» het werk van deze Hollandse renaissancekunstenaar was.

De Madonna (1532) is speciaal voor de gelegenheid gerestaureerd en onderzocht. Daaruit bleek dat de twee delen eind zestiende eeuw aan elkaar zijn gezet. Waarschijnlijk werd dat gedaan zodat het schilderij kon dienen als altaarstuk. Tijdens de Beeldenstorm (1566) was er in kerken veel kunst vernietigd, dus werd er gezocht naar vervanging.

De heilige Lucas schildert de Madonna was voor de restauratie één schilderij.

Verflaag uit zeventiende eeuw weggehaald

De onderzoekers ontdekten ook dat de achtergrond pas in de zeventiende eeuw is overgeschilderd. Die laag is weggehaald van de zestiende-eeuwse verf. Technisch is dat heel ingewikkeld, vertellen de organisatoren.

«Nu de overschildering verwijderd is, zijn de oorspronkelijke kleuren weer te zien, die het werk veel meer diepte en ruimtelijkheid geven en het daardoor nog spannender maken.»

De tentoonstelling is van 28 september tot en met 19 januari te bezoeken in in het Frans Hals Museum en het Teylers Museum (beide in Haarlem), en in het Stedelijk Museum Alkmaar. Ze belichten elk verschillende facetten van de kunstenaar.

De twee delen van De heilige Lucas schildert de Madonna komen in het Frans Hals Museum te hangen. Na de expositie blijven de delen van genoemd schilderij gescheiden, maar naast elkaar te bekijken. Het verwijderde tussenstuk gaat naar het depot.

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.