Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?

Europese Raad geeft groen licht voor nieuw asielbeleid EU

Europese Raad geeft groen licht voor nieuw asielbeleid EU
Europese Raad geeft groen licht voor nieuw asielbeleid EU

De Europese Raad heeft groen licht gegeven voor het nieuwe asiel- en migratiebeleid van de Europese Unie. Het akkoord regelt onder meer dat lidstaten de opvang van asielzoekers kunnen afkopen.

Eind vorig jaar sloten onderhandelaars van de EU na bijna acht jaar ruziemaken een akkoord. Dat is in april goedgekeurd door het Europees Parlement. Dinsdag moest het akkoord nog langs de Europese Raad, die nu groen licht heeft gegeven.

Het nieuwe beleid moet ervoor zorgen dat minder mensen asiel aanvragen in de Europese Unie. Kansarme asielzoekers, die meestal uit veilig geachte landen komen, worden aan de Europese buitengrenzen opgevangen in gesloten centra.

Mensen die wel kans maken op een verblijfsvergunning mogen asiel aanvragen in het eerste land van aankomst, zoals Italië of Griekenland. Het is de bedoeling dat de overige lidstaten deze asielzoekers overnemen. Maar dit is alleen verplicht als zo’n aankomstland de toestroom niet meer aankan. Een lidstaat kan er ook voor kiezen deze ‘solidariteit’ af te kopen. Het gaat dan om 20.000 euro per asielzoeker.

Het nieuwe beleid valt of staat met de mogelijkheid om afgewezen asielzoekers te kunnen terugsturen. De EU moet daarvoor afspraken maken met herkomstlanden of derde landen. Als dat niet werkt, zullen de opvangcentra binnen de kortste keren overvol raken.

Akkoord na acht jaar onderhandelen

De afgelopen jaren is er in de EU veel geruzied over het asielbeleid. EU-landen aan de buitengrenzen voelden zich in de steek gelaten en namen het de andere lidstaten kwalijk dat ze geen asielzoekers overnamen. Een land als Nederland bracht daartegenin dat de grenslanden asielzoekers lieten doorreizen.

In de zomer van vorig jaar was er na een jarenlange impasse eindelijk een doorbraak. Sinds de coronacrisis neemt het aantal asielaanvragen overal sterk toe. Daarom vonden veel lidstaten het tijd om toch afspraken te maken. In december sloten ze ook een compromis met onderhandelaars van het parlement.

De nieuwe regels gaan nog niet direct in. De lidstaten krijgen twee jaar de tijd om alles in te voeren.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.