Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?

Extra miljarden voor Oekraïne, herstel toeslagenschandaal en asielopvang

Extra miljarden voor Oekraïne, herstel toeslagenschandaal en asielopvang
Extra miljarden voor Oekraïne, herstel toeslagenschandaal en asielopvang

Het demissionaire kabinet trekt in de voorjaarsnota extra miljarden uit voor de steun aan Oekraïne, defensie en de asielopvang. Ook blijkt de hersteloperatie van het toeslagenschandaal flink duurder.

Er hebben zich tot nu toe ruim 68.000 mensen gemeld als gedupeerde van het schandaal. Voor de compensatie van ouders en kinderen die erkend zijn als slachtoffer trekt het demissionaire kabinet voor dit en volgend jaar 1,3 miljard euro uit. De kosten komen daarmee in totaal op ruim 8 miljard euro.

Ook komt er 500 miljoen euro extra beschikbaar voor de gedupeerden van de Groningse gaswinning. Zij hebben recht op een ruimere schadevergoeding na de snoeiharde conclusies van de enquêtecommissie over de omgang met Groningen.

Verder is het bijna een jaarlijkse traditie aan het worden: de kosten voor de asielopvang vallen ook dit jaar weer hoger uit dan begroot. Voor 2024 en 2025 is er in totaal ruim 1 miljard euro extra nodig.

De kosten vallen dit jaar onder meer hoger uit doordat er nog steeds een tekort aan reguliere opvangplekken is. De crisisnoodopvang op schepen, in hotels en in sporthallen is namelijk flink duurder. Ook neemt het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt niet af.

Vorig jaar concludeerde de Algemene Rekenkamer na onderzoek al dat dit in 21 van de 23 afgelopen jaren het geval was.

Wilders niet te spreken over extra kosten asiel

PVV-leider Geert Wilders is niet te spreken over de extra kosten. «Daar moeten we wel een stevig robbertje over vechten», zei hij maandag in een reactie op de begroting.

Dat de extra uitgaven in de voorjaarsnota samenvallen met de onderhandelingen, is «natuurlijk vrij pikant», zegt Wilders. Aan de formatietafel wil hij samen met VVD, NSC en BBB bespreken of de onderhandelaars het eens zijn met de financiële keuzes die het demissionaire kabinet heeft gemaakt.

Het demissionaire kabinet heeft de voorjaarsnota dit jaar een stuk eerder gepresenteerd dan gebruikelijk. Dat heeft het gedaan op verzoek van de informateurs. Zij hebben dit inkijkje in de overheidsfinanciën nodig om de onderhandelingen over een nieuw kabinet in goede banen te leiden.

Extra miljarden voor steun aan Oekraïne en eigen defensie

Ook trekt het demissionaire kabinet meer geld uit voor de steun aan Oekraïne. Voor de periode van 2024 tot 2026 gaat het in totaal om 4,4 miljard euro extra. Alles bij elkaar steun Nederland sinds het uitbreken van de oorlog Oekraïne met ongeveer 10 miljard euro.

Verder gaat er ook meer geld naar de eigen defensie. Er komt structureel 500 miljoen euro extra voor de aanschaf van luchtverdediging en munitie.

Volgens afspraken moet dat minstens 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zijn. Om deze NAVO-norm de komende jaren te halen, wordt meer geld vrijgemaakt. Het demissionaire kabinet maakt deze keuzes omdat «vrede en welvaart nog minder vanzelfsprekend zijn dan twee jaar geleden». Na 2026 is dat aan een nieuw kabinet.

De extra miljarden worden betaald van meevallers op begrotingen van verschillende andere ministeries. Alle plannen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.