Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?

Forse stijging aantal meldingen Jodenhaat, ook discriminatie moslims nam toe

Forse stijging aantal meldingen Jodenhaat, ook discriminatie moslims nam toe
Forse stijging aantal meldingen Jodenhaat, ook discriminatie moslims nam toe

De politie heeft in 2023 veel meer meldingen van discriminatie binnengekregen, vooral rond jodenhaat. Bij andere instanties die discriminatie registreren, is een stijgende trend minder duidelijk. Dat blijkt uit de discriminatiecijfers over 2023.

Bij de politie kwamen in 2023 8.990 meldingen van discriminatie binnen. Dat is een stijging van 33 procent vergeleken met het jaar daarvoor en bovendien een stijgende trend sinds 2020.

Het aantal meldingen bij de politie van jodenhaat nam in 2023 toe naar 880. Een jaar eerder ging het om 549 registraties. Bij de antidiscriminatiebureaus (ADV’s) gaat het zelfs om meer dan een verdubbeling: van 69 in 2022 naar 154 vorig jaar. Opvallend is de toename van antisemitische incidenten rond voetbalwedstrijden.

Net als antisemitisme is ook het aantal meldingen van moslimdiscriminatie duidelijk toegenomen in 2023. Bij de politie steeg dat van 173 naar 272. Dat is een stijging van maar liefst 57 procent. De ADV’s zien een stijging van 230 twee jaar geleden tot 285 in 2023. Deze stijgende trend is voor beide vormen van discriminatie nog sterker sinds in oktober de oorlog in Gaza uitbrak.

De ADV’s, samenwerkend als discriminatie.nl, noteerden afgelopen jaar in totaal 6.351 meldingen. Ook dat is meer dan het jaar ervoor. Maar in 2020 en vooral 2021 lag het aantal meldingen daar nog hoger. Bij het College voor de Rechten van de Mens, De Nationale ombudsman en Meld Online Discriminatie valt sinds 2020 geen trend waar te nemen.

Herkomst blijft meest genoemd

Net zoals in eerdere jaren is vooral discriminatie vanwege herkomst — denk aan mensen met een migratieachtergrond — de meest genoemde reden voor het doen van een melding. Vooral de politie heeft meer meldingen geregistreerd wegens antisemitisme, zogenoemde jodenhaat. Het Openbaar Ministerie vond maar liefst 48 procent van 211 onderzochte en strafbare gevallen strafbaar vanwege antisemitisme.

Het aantal meldingen van lhbtiq+ discriminatie bij politie en antidiscriminatiebureaus (ADV’s) steeg afgelopen jaar met 23 procent, van 2.654 in 2022 naar 3.257 gevallen vorig jaar. Het jaar daarvoor was de stijging nog 7 procent. Belangenorganisatie COC Nederland noemt de stijging «schrikbarend».

De opstellers van de discriminatiecijfers 2023 benadrukken dat het moeilijk is om conclusies te trekken uit de cijfers. Wel merken ze op dat na de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in november in de samenleving zorgen zijn ontstaan over de uitsluiting van verschillende bevolkingsgroepen in Nederland.

Racismebestrijders hebben zorgen om hardnekkigheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat uit de cijfers maar weer blijkt dat discriminatie een hardnekkig maatschappelijk probleem is. Vooral dat slechts een op de vijf mensen die discriminatie ervaart dit meldt, baart het departement zorgen.

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh laat aan NU.nl weten dat de cijfers «niet vrolijk» stemmen. Hij maakt zich ook zorgen over de opnieuw toegenomen discriminatie van transgender personen en het geweld wat daar soms mee gepaard gaat.

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner maakt zich zorgen om de toename en de verharding van het antisemitisme. «Het blijft niet meer bij woorden alleen. Dat is buitengewoon zorgelijk.»

Controle Alt Delete is kritisch omdat de overheid volgens de mensenrechtenorganisatie zou nalaten kritisch naar zichzelf te kijken. «De overheid wil wel praten over discriminatie tussen burgers, maar niet over discriminatie door de overheid», licht een woordvoerder toe.

De Staat erkent niet dat rond het toeslagenschandaal sprake zou zijn van discriminatie door overheidsdiensten en verweert zich tegen toeslagenouders die hierover een klacht indienen. Ook hebben de politie en de marechaussee hun handleiding voor medewerkers die controles uitvoeren niet aangepast, na een verbod op etnisch profileren door de rechter.

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.