Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?

Greenpeace wil snel minder stikstof, Staat bang voor ontwrichting Nederland

Greenpeace wil snel minder stikstof, Staat bang voor ontwrichting Nederland
Greenpeace wil snel minder stikstof, Staat bang voor ontwrichting Nederland

Als de stikstofneerslag in zwaar beschadigde natuurgebieden snel naar beneden moet, zorgt dat mogelijk voor een «ontwrichting van de samenleving». Daarvoor waarschuwde de Staat donderdag tijdens een rechtszaak over stikstof.

De zaak was aangespannen door Greenpeace en werd gesteund door meerdere natuur- en milieuorganisaties. Greenpeace heeft al een rechtszaak tegen de Staat lopen. Maar omdat de milieuorganisatie bang is dat schade in bepaalde natuurgebieden niet meer terug te draaien is, heeft ze een kort geding aangespannen.

Greenpeace wil dat 40 procent van de Nederlandse stikstofgevoelige natuur voor eind 2025 niet meer wordt belast met te veel stikstof. «Dat het steeds slechter gaat met de natuur in Nederland staat als een paal boven water», zei Greenpeace-advocaat Bondine Kloostra.

Die verslechtering van de natuur is volgens haar in strijd met de verplichtingen van Nederland om kwetsbare natuur te beschermen. «Steeds weer kiest de Staat voor sluiproutes. En de tijd tikt alsmaar door», zei ze. «De Staat schuift de kwestie steeds verder vooruit tot er niets meer te redden valt.»

Staat waarschuwt voor ‘ontwrichtende’ gevolgen

Volgens de landsadvocaat kent Nederland inderdaad al «decennialang een hoge stikstofbelasting op de natuur». Maar volgens hem zijn er in de afgelopen tientallen jaren ook maatregelen genomen om de hoeveelheid stikstof die neerdaalt in de natuur te laten afnemen.

«Tussen 1990 en 2021 is de totale ammoniakemissie met 65 procent afgenomen en de totale hoeveelheid stikstofoxiden met 57 procent. Daarmee is ook de stikstofdepositie (neerslag, red.) gestaag afgenomen», lichtte de advocaat toe.

Als de overheid aan de eis van Greenpeace zou moeten voldoen, dan heeft dat volgens de landsadvocaat «ontwrichtende» gevolgen. «Als bedrijven worden gesloten, dan worden tienduizenden mensen van de ene op de andere dag op straat gezet.»

De rechter gaf aan dat de zaak zo complex is dat deze van de «buitencategorie» is. Hij heeft tot 6 juni nodig om uitspraak te kunnen doen.

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.