Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
23.04.2024

OMT-advies na uitbraak mazelen: beperk contacten op kinderdagverblijf

OMT-advies na uitbraak mazelen: beperk contacten op kinderdagverblijf
OMT-advies na uitbraak mazelen: beperk contacten op kinderdagverblijf

Het OMT adviseert kinderdagverblijven onder anderen broertjes en zusjes van mazelenpatiënten te weren. Dat heeft te maken met de toegenomen hoeveelheid besmettingen. Sinds begin 2024 zijn 64 meldingen gedaan, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) adviseren kinderdagverblijven broertjes en zusjes van kinderen met mazelen te weren tot de zieke niet meer besmettelijk is. Meestal duurt een besmettelijke periode twee weken. Ook moeten groepen in kinderdagverblijven zo min mogelijk contact met elkaar hebben als er een besmetting heeft plaatsgevonden.

Wat is het mazelenvirus?

Mazelen wordt veroorzaakt door het mazelenvirus, dat zeer besmettelijk is. Mensen die besmet zijn, krijgen last van koorts, verkoudheid en hoesten. Daarna vormen zich rode vlekjes over het hele lichaam. In ernstige gevallen kunnen mazelen zich ontwikkelen tot een long- of hersenontsteking.

Er is op dit moment geen sprake van een acute situatie, benadrukt het RIVM. We hebben nu namelijk te maken met een regionale uitbraak, «nog zeker niet» met een landelijke uitbraak. Toch is er reden tot zorgen: er is de laatste jaren een dalende vaccinatiegraad, zowel in Nederland als wat breder in Europa.

Ook is er doorgaans elke tien à vijftien jaar een mazelenuitbraak in Nederland. Omdat de vorige uitbraak in 2013 en 2014 was en we nu te maken hebben met meerdere meldingen van mazelen, werd het OMT weer bij elkaar te roepen.

Adviezen van OMT moeten verdere uitbraak bestrijden

Het OMT kwam daarom vorige maand bij elkaar om advies uit te brengen over de mazelenuitbraak. Met die adviezen moet verdere uitbraak worden bestreden en eventuele schade worden beperkt.

Voor kinderen moet het verder makkelijker worden om een vaccinatie in te halen als die nog niet gehaald is. Het gaat dan om het BMR-vaccin, de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond. Het OMT adviseert GGD’s ook een voorraad extra BMR-vaccins aan te houden. Zo is een tijdelijke extra vraag naar vaccinaties goed op te vangen.

Ook is het advies aan de GGD om gevallen van mazelen goed te monitoren en zo in te grijpen op kinderdagverblijven wanneer dat nodig is. De gezondheidsdienst kan bijvoorbeeld bepalen of kinderen in aanmerking komen voor een vervroegde vaccinatie.

Liever niet vervroegd vaccineren

Vervroegd vaccineren heeft niet de voorkeur. Volgens het Rijksvaccinatieprogramma krijgen kinderen nu twee BMR-prikken. De eerste prik wordt gezet als het kind veertien maanden oud is en die geeft 95 procent bescherming. Als het kind negen jaar oud is, volgt de tweede prik, die voor 99 procent bescherming zorgt. De eerste prik werkt optimaal bij veertien maanden: dan zijn baby’s zo goed en lang mogelijk beschermd.

Er zijn namelijk aanwijzingen dat het afweersysteem van het kind sterker op het mazelenvaccin reageert als de eerste mazelenvaccinatie na de leeftijd van een jaar wordt gegeven. Ook maken vervroegd gevaccineerde kinderen minder antistoffen aan dan kinderen die hun prik bij veertien maanden hebben gekregen.

Bovendien werkt de maatregel voor het inperken van een mazelenuitbraak ook niet optimaal. Vervroegd vaccineren werd bijvoorbeeld bij de vorige mazelenepidemie in 2013-2014 ingezet. Toen haalde 57 procent van de uitgenodigde kinderen een vervroegd vaccin. Dat heeft waarschijnlijk een tiental tot honderdtal gevallen van mazelen voorkomen, zegt het RIVM.

In specifieke gevallen kan de GGD toch vervroegd vaccineren. «Voor kinderen met een hoog risico op blootstelling aan mazelen weegt het positieve aspect van snelle bescherming op tegen het negatieve aspect van mogelijk lagere antistoftiters tegen mazelen op de lange termijn», schrijft het RIVM. Het OMT adviseert de gezondheidsdienst nu om goed te monitoren op kinderdagverblijven en zo te bepalen of een vervroegde vaccinatie nodig is.

Meerdere Europese landen hebben last van mazelenuitbraak

In Europa zijn momenteel uitbraken van mazelen in Oostenrijk, Frankrijk en Roemenië. Vooral in dat laatste land gaat het virus rond: van 5 maart tot 7 april waren er 4.154 gemelde gevallen en vier doden. In Nederland zijn dit jaar 64 meldingen gedaan.

De meeste meldingen komen vanuit arbeidsmigranten en in de omgeving van Eindhoven. Er zijn verder enkele meldingen gedaan bij de GGD’s Hart voor Brabant, Limburg Noord, regio Utrecht en Zuid Limburg. Een van de besmette meldingen kwam van een reiziger uit Oost-Europa.

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.