Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?

Pro-Palestijnse demonstranten in Amsterdam willen af van ‘geweldsstempel’

Pro-Palestijnse demonstranten in Amsterdam willen af van 'geweldsstempel'
Pro-Palestijnse demonstranten in Amsterdam willen af van 'geweldsstempel'

Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam benadrukt dat het niet pro-Palestijnse demonstranten waren die maandag vernielingen hebben aangericht in het universiteitsgebouw. Dat is een welkome steun in de rug van de actievoerders, die ongeregeldheden van een week eerder koste wat kost wilden voorkomen.

Een vrouw met een Arabische hoofddoek voor haar gezicht ramt het er met een megafoon in bij de paar honderd demonstranten in de entreehal van het UvA-gebouw op het Roeterseiland in Amsterdam: «Wat doe je als de politie nadert?» Pas als alle aanwezigen meerdere keren antwoorden met «handen omhoog» is ze tevreden.

En zo doen de ongeveer vijf leiders van het protest er de hele middag, binnen en buiten het universiteitsgebouw, van alles aan om de actie vreedzaam te laten verlopen. Negatieve aandacht rond hun steun aan de Palestijnse bevolking die zucht onder de oorlog in Gaza moet worden voorkomen.

De ‘gewone’ studenten mogen bijvoorbeeld op geen enkele manier gehinderd worden om de universiteit in of uit te gaan. Omstanders met een beperking moeten hulp krijgen om zich te verplaatsen voorbij de barricades. De hoofdingang tot het gebouw moet vrij blijven.

Ook krijgen de deelnemende demonstranten het klemmende verzoek om geen geweld te gebruiken tegen de mobiele eenheid (ME) die inmiddels het universiteitsgebouw is binnengedrongen. Journalisten die door enkelen werden tegengewerkt tijdens hun werk ontvangen vrijwel direct excuses.

Demonstranten die tekeergaan tegen pers of politie worden regelmatig terechtgewezen. Buiten het universiteitsgebouw krijgt de ME op verzoek vredestekens te zien. Een in het zicht van de ME op een van de barricades neergezette bos bloemen lijkt een symbool voor de wens om alles vreedzaam te laten verlopen. Dat is overigens niet gelukt.

‘We kunnen niet langer stil zijn’

Vanwege de wens van de organisatie van het pro-Palestijnse protest is het zeer welkom dat het bestuur van de Amsterdamse universiteit benadrukt dat de vernielingen tijdens de demonstratie het werk zijn geweest van «gewelddadige elementen» die een vreedzaam protest hebben «gekaapt».

Wie dan wel precies achter de demonstraties van maandag zitten, valt niet eenvoudig te zeggen. De organisatoren bedekken hun gezichten en weigeren met de pers te praten. Veruit het grootste deel van hun volgelingen geeft gehoor aan de oproep om hetzelfde te doen. Het wantrouwen tegen de «liegende media die toegeeft aan censuur» zit diep.

Maar de enkele demonstranten binnen en steunbetuigers buiten het gebouw die wél willen praten — jong tot oud, student tot pensionado — kijken de media bijna meewarig aan wanneer die vragen waarom ze hier zijn. Hoe kun je stil blijven als je leest over de verschrikkingen die het Palestijnse volk worden aangedaan, is de rode draad van hun reactie.

‘Genocide rechtvaardigt stevig geluid’

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag onderzoekt momenteel of Israël zich in Gaza schuldig maakt aan genocidale handelingen. De Verenigde Naties hebben meermaals de noodklok geluid vanwege volgens experts ernstige mensenrechtenschendingen die Israël zou plegen tegen de Palestijnen.

Universitair psychologiedocent Arjen Noordhof staat buiten het gebouw van zijn werkgever op het Roeterseiland om de demonstranten te steunen. «Want er vindt een genocide plaats in Gaza», is hij stellig. «Dat rechtvaardigt om een stevig geluid te laten horen.»

Stevige geluiden waren ook te horen in andere studentensteden. Pro-Palestijnse betogers doken maandag ook op bij de Rijksuniversiteit Groningen, Maastricht University en TU Eindhoven.

Demonstraties mondden afgelopen week vaak uit in geweld

De protesten van maandag werden georganiseerd uit onvrede met de demonstraties van vorige week. Toen was er in Amsterdam een uit de hand gelopen protestactie.

De politie ontruimde in de nacht van maandag op dinsdag een protestkamp op de Roeterseilandcampus. De dagen erna verspreidden de acties zich naar andere UvA-locaties, waarbij demonstranten vaak hard clashten met de politie.

Studentenvakbonden spraken vervolgens hun zorgen uit over het harde optreden van de politie. Ze zeiden dat de demonstranten in hun recht stonden en noemden de ontruiming «een voorbeeld van buitenproportioneel geweld van de UvA tegen haar eigen studenten». Demissionair ministers Dilan Yesilgöz (Justitie) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) keurden op hun beurt het geweld van demonstranten ten strengste af.

Naar Amerikaans voorbeeld, waar al wekenlang felle protesten tegen universiteiten door het hele land zijn, kwam de Nederlandse protestbeweging in een week tijd snel op gang. De actievoerders demonstreerden tegen het harde optreden van Israël in de Gazastrook. Ze eisen dat hun universiteitsbesturen de banden met Israëlische instituten verbreken.

Of de actievoerders hun zin gaan krijgen is de vraag. Zeker is dat hun actieve steun aan de Palestijnse bevolking breder wordt gedragen dan alleen in de studentenwereld. Honderden omstanders roepen op deze zonnige middag in Amsterdam ter ondersteuning «you are not alone«.

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.