Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
24.04.2024

Scholen huren tweemaal zoveel duur personeel in als tien jaar geleden

Scholen huren tweemaal zoveel duur personeel in als tien jaar geleden
Scholen huren tweemaal zoveel duur personeel in als tien jaar geleden

Middelbare scholen maken steeds vaker gebruik van dure inhuurkrachten. Daarbij gaat het niet alleen om docenten, maar ook om bijvoorbeeld IT’ers en ondersteunend onderwijspersoneel.

Inmiddels bestaat 4,4 procent van de personeelskosten uit uitgaven voor ingehuurde medewerkers, meldt de Algemene Rekenkamer. Zo kost een ‘eigen’ docent in een veelgebruikte loonschaal 58 euro per uur. Maar aan een gedetacheerde docent in dezelfde schaal is een school gemiddeld 113 euro per uur kwijt. Dat is dus bijna het dubbele.

Het is niet zo dat ingehuurde docenten altijd meer verdienen. De extra uitgaven gaan vooral op aan btw, marge en reserveringen. Zo brengen uitzendbureaus of detacheerders extra geld in rekening voor de schoolvakanties. Ze kunnen dan geen uren in rekening brengen bij de scholen, maar moeten wel de docenten doorbetalen die ze in dienst hebben.

Verder zijn ze verplicht btw in rekening te brengen, maar scholen kunnen dat niet verrekenen omdat zij geen btw-plicht hebben. Daarnaast willen de uitzenders en detacheerders er ook geld aan overhouden, om bijvoorbeeld ander personeel te betalen, en om de huur van hun panden te betalen. Ook willen ze winst maken.

Scholen maken gebruik van externe leerkrachten om bijvoorbeeld ziekteverzuim op te vangen. En voor leraren kan het prettig zijn om te werken via een uitzendbureau, omdat ze bij scholen niet altijd een vast contract kunnen krijgen en bij een uitzendbureau wel. Daarin speelt het ministerie van Onderwijs een belangrijke rol, omdat zij steeds vaker incidenteel geld geeft.

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.