Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
18.04.2024

Grote pensioenfondsen zitten iets ruimer in hun jas richting nieuw stelsel

Grote pensioenfondsen zitten iets ruimer in hun jas richting nieuw stelsel
Grote pensioenfondsen zitten iets ruimer in hun jas richting nieuw stelsel

De vijf grootste pensioenfondsen zaten aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 weer iets ruimer in hun jasje. Dat kwam door redelijke beleggingsrendementen en een rentestijging. Die goede cijfers komen van pas richting de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.

Bij de vijf grootste pensioenfondsen, waar samen miljoenen Nederlanders pensioenen opbouwen, stegen de dekkingsgraden in het eerste kwartaal. Dat wil zeggen dat ze meer geld in kas hebben ten opzichte van hoeveel ze in de toekomst aan pensioen moeten uitkeren.

Ambtenarenpensioenfonds ABP zag de dekkingsgraad stijgen van 110,5 procent naar 112,9 procent eind maart. Dat betekent dat er voor elke 100 euro aan uit te keren pensioen 112,90 euro in kas zit. In totaal gaat het dan om een reusachtig vermogen van 514 miljard euro tegenover 455 miljard euro aan uit te keren toekomstige pensioenen.

Ook bij zorgpensioenfonds PFZW steeg de dekkingsgraad naar 107,5 procent. Metaalfondsen PMT en PME zagen hun dekkingsgraden verbeteren naar respectievelijk 107,1 procent en 111,7 procent. En bpfBOUW staat er nog beter voor. Daar is er voor elke 100 euro aan pensioenverplichtingen 126 euro in de pensioenkas.

Meer ruimte voor pensioenverhogingen

De vijf pensioenfondsen boekten beleggingsrendementen tussen 1,7 tot 2,5 procent en zagen daarmee hun vermogen groeien. Verder profiteerden ze van een lichte stijging van de rente.

Afhankelijk van de hoogte van de dekkingsgraden kunnen pensioenfondsen de toekomstige uitkeringen laten meestijgen met inflatie. Eind 2023 daalden de dekkingsgraden nog wat, als gevolg van pensioenverhogingen (indexaties) bij vier van de vijf fondsen.

BpfBOUW verhoogde de pensioenen in januari niet, omdat dat fonds altijd heel nadrukkelijk kijkt naar de inflatiecijfers in de voorgaande herfst. Toen was er in 2023 zelfs sprake van deflatie.

Goede cijfers richting nieuw stelsel

Pensioenfondsen zijn gelukkig met de iets hogere dekkingsgraden terwijl ze zich voorbereiden op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel memiljoenen persoonlijke pensioenrekeningen. «Het is toch fijn nieuws op weg naar het nieuwe stelsel», zegt bijvoorbeeld Terry Troost, werkgeversvoorzitter van PMT.

ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen zegt blij te zijn dat het fonds mede door de goede cijfers in rustig vaarwater verder kan werken aan de voorbereiding richting het nieuwe pensioenstelsel

Voor 2028 naar nieuw pensioen

Ergens tussen nu en 2028 kunnen ze de overstap maken. ABP gaat begin 2027 over naar het nieuwe stelsel, de andere vier grote fondsen in 2026. In de komende periode moeten alle pensioenfondsen plannen maken hoe ze de grote pensioenpot verdelen over persoonlijke pensioenrekeningen. Ook moeten toezichthouders goedkeuring geven.

Bij de overheveling van pensioenopbouw uit de grote pensioenpotten naar miljoenen eigen pensioenrekeningen komen bepaalde groepen er nadelig vanaf omdat ze deels in het oude en deels in het nieuwe stelsel pensioen zullen opbouwen. Dit treft met name veertigers. Daarvoor zullen pensioenfondsen ze compenseren. Daarbij komt het goed van pas dat de fondsen wat ruimer bij kas zitten richting de overgang naar het nieuwe stelsel.

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.