Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
18.04.2024

Door wetswijziging staan bedrijven in de rij om asielzoekers aan te nemen

Door wetswijziging staan bedrijven in de rij om asielzoekers aan te nemen
Door wetswijziging staan bedrijven in de rij om asielzoekers aan te nemen

Bedrijven hebben dit jaar al ruim vijftienhonderd werkvergunningen aangevraagd om asielzoekers in dienst te kunnen nemen. Dat zijn er veel meer dan in dezelfde periode in de afgelopen jaren, meldt het UWV bij de publicatie van zijn jaarverslag.

Het gaat hierbij om mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd, maar van wie nog niet duidelijk is of ze mogen blijven. Zij mochten tot voor kort maximaal 24 weken per jaar werken. Dit was vaak een belemmering voor werkgevers. Maar in november vorig jaar besliste de rechter dat deze 24 wekeneis moest verdwijnen.

En dat is meteen te zien in het aantal aanvragen. Op 19 maart stond de teller van dit jaar al op 1.550. Ter vergelijking: over het hele vorige jaar kwam het aantal uit op 2.000. En in de jaren ervoor werden slechts zo’n 600 vergunningen aangevraagd.

«Als je de cijfers van de eerste maanden doortrekt, kom je over heel dit jaar uit op zes- tot zevenduizend vergunningen», zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps, die dit als een van de oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt ziet. «Veel van deze mensen hebben talent en het is belangrijk dat we die talenten benutten.»

Camps ziet dat veel werkgevers interesse tonen. De asielzoekers gaan vooral aan de slag in de uitzendbranche, in de landbouw, in de horeca, in de detailhandel of als schoonmaker.

«De kunst is om te zoeken naar de beste match tussen de asielzoekers die in Nederland aanwezig zijn en de vacatures die we hebben. Dit omdat een groot deel van deze mensen in Nederland zal blijven», legt Camps uit. «Het is dus van belang om ze te helpen zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Het betekent ook dat je minder arbeidsmigranten hoeft te halen.»

Steeds meer kenniswerkers in Nederland

In ons land zijn momenteel vele honderdduizenden arbeidsmigranten, maar er gaan de laatste tijd stemmen op om dit aan banden te leggen. Onder meer enkele partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet, willen hier paal en perk aan stellen.

Toch zou het volgens Camps mogelijk moeten blijven om buitenlands personeel in dienst te nemen. «De arbeidsmarkt is krap en dat blijft voorlopig zo. Dus we hebben veel mensen nodig. Dit begint bij degenen die al in Nederland zijn, bijvoorbeeld asielzoekers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als er dan nog steeds mensen nodig zijn, moet het mogelijk blijven om personeel onder voorwaarden naar Nederland te halen», vindt de UWV-directeur.

Daarbij gaat het niet alleen om mensen uit bijvoorbeeld Oost-Europa die aan de slag gaan in de landbouw of de logistiek. Nederland wordt ook steeds afhankelijker van hooggeschoolde werkenden van buiten de EU.

In 2022 zijn zo’n 26.000 vergunningen aangevraagd voor kenniswerkers van buiten Europa. Vergeleken met bijvoorbeeld zes jaar eerder is dat een ruime verdubbeling. Cijfers over het afgelopen jaar zijn er nog niet.

‘Werkcentra’ moeten helpen bij zoektocht naar baan

Dit jaar staat bij het UWV ook in het teken van zogeheten regionale werkcentra (RWC’s). Daar kunnen bedrijven en personeel bij terecht voor hulp bij het zoeken naar een medewerker of een baan.

Deze centra moeten ervoor zorgen dat ook Nederlanders die ondanks de krappe arbeidsmarkt aan de kant staan, werk kunnen vinden. Zo kun je er ondersteuning krijgen bij het zoeken naar een baan. Ook kun je er scholing krijgen. Er zijn momenteel 8 centra. Dat moeten er in de komende jaren 35 worden, verspreid over het hele land.

«In deze krappe arbeidsmarkt komt helaas niet iedereen aan het werk en vinden werkgevers niet altijd de juiste mensen voor hun vacatures», licht Camps toe. «We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om mensen aan de kant te laten staan.»

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.