Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?

Jaar na uitbreken oorlog in Soedan dreigt een ‘vergeten crisis’

Jaar na uitbreken oorlog in Soedan dreigt een 'vergeten crisis'
Jaar na uitbreken oorlog in Soedan dreigt een 'vergeten crisis'

Een jaar geleden is de oorlog in Soedan uitgebroken. Het conflict heeft sindsdien tienduizenden levens geëist en meer dan acht miljoen mensen doen vluchten. Het Rode Kruis vreest voor een «vergeten crisis».

«Terwijl de wereld er nog amper aandacht voor heeft, neemt de nood in Soedan elke dag verder toe», zegt Derk Segaar, hoofd Internationale Hulp van het Rode Kruis. Oorlogen zoals in Oekraïne en Gaza krijgen doorgaans meer aandacht dan die in Soedan, merkt het Rode Kruis op.

Op 15 april 2023 begonnen de gevechten tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Na een jaar oorlog is «veiligheid een luxe geworden die velen zich niet kunnen veroorloven», zegt Segaar.

Hij spreekt van plunderingen, seksueel geweld en verwoesting van huizen, scholen en ziekenhuizen. Dagelijks slaan duizenden Soedanezen, onder wie alleenstaande kinderen, op de vlucht. Mensen wonen in erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen en de kampen in buurlanden zitten overvol, aldus Segaar. Volgens het Rode Kruis is er een enkel ander conflict dat «zo’n zware tol eist als het gaat om migratie».

«Een crisis op deze schaal mogen we niet vergeten», benadrukt Segaar. Ook andere hulporganisaties vragen om meer aandacht voor Soedan. Amnesty International noemt de reactie van de internationale gemeenschap «jammerlijk ontoereikend». Volgens de gezondheidsorganisatie WHO kan de humanitaire crisis snel verergeren als de strijdende partijen niet meer noodhulp toelaten.

Artsen zonder Grenzen roept de Verenigde Naties op het Soedanese leger en de RSF onder druk te zetten om meer humanitaire hulp mogelijk te maken. UNICEF vraagt aandacht voor het lot van de bijna vier miljoen kinderen in Soedan die het risico lopen op acute ondervoeding.

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.