Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
15.04.2024

Mensen met slechtst betaalde banen krijgen er mogelijk niets extra’s bij

Mensen met slechtst betaalde banen krijgen er mogelijk niets extra's bij
Mensen met slechtst betaalde banen krijgen er mogelijk niets extra's bij

Ongeveer 440.000 werknemers in Nederland komen verder onder druk te staan als de extra verhoging van het minimumloon niet doorgaat. Vooral mensen met laagbetaalde banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn de dupe.

«Dan moet je vooral denken aan sectoren waar veel mensen voor het minimumloon werken», zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. «Bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, vleesindustrie en land- en tuinbouw. En dan zijn er in ons land nog heel veel arbeidsmigranten die niet onder een cao vallen.»

De extra verhoging van het minimumloon zal er linksom of rechtsom komen, denkt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha van de FNV. De vakbond strijdt al jaren voor een hoger minimumloon. «We blijven druk zetten tijdens de cao-onderhandelingen en in veel sectoren hebben we al een verhoging van het minimumuurloon naar meer dan 14 euro afgedwongen. Verder zetten we druk op de formatie. De PVV is de grootste partij en steunt zelfs een verhoging naar 16 euro. Daar gaan we ze aan houden.»

De verwachting is dat BBB volgende week tegen het wetsvoorstel gaat stemmen. Daarmee is er in de Eerste Kamer geen meerderheid. De Tweede Kamer nam vorige maand een voorstel aan om het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 1,2 procent extra te verhogen. Dat gebeurde onder meer dankzij steun van de PVV.

‘Kleinere bedrijven kunnen het nu al bijna niet meer opbrengen’

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden deze extra verhoging geen goed idee. «Het minimumloon is het afgelopen anderhalf jaar zo sterk gestegen — met percentages tot meer dan 30 procent — dat het vooral voor veel kleinere bedrijven nu al bijna niet meer op te brengen is», zegt een woordvoerder.

«Bovendien zijn de loonkosten van werkgevers veel harder omhooggegaan dan wat hun werknemers netto in de portemonnee overhouden.»

‘Bestaanszekerheid ondernemers ook belangrijk’

De werkgeversorganisaties benadrukken dat de bestaanszekerheid van werknemers een belangrijk thema is. «Maar de bestaanszekerheid voor ondernemers is dat ook: de kostenstijgingen moeten wel in verhouding staan en op te brengen zijn, ook voor de ondernemer in de winkelstraat. Het is goed dat daar ook aandacht voor is.»

Het minimumloon ging aan het begin van dit jaar met 3,75 procent omhoog naar 13,27 euro per uur. Werkgevers vrezen dat de opgelopen kosten uiteindelijk kunnen leiden tot faillissementen en ontslagen. Maar volgens economen zal het zo’n vaart niet lopen. Zij wijzen op de krapte op de arbeidsmarkt. Zo staan er nog veel vacatures open en hebben veel bedrijven grote moeite hun personeel te behouden.

‘We zijn weer terug bij af’

Verder verschilt het per bedrijfstak of ondernemers door de stijging van het minimumloon in de problemen komen. In sommige sectoren, zoals de horeca en de schoonmaaksector, zijn de loonkosten hoog. Daar komt bij dat er bedrijven zijn die ook nog coronaschulden moeten terugbetalen. Dat kan ertoe leiden dat sommige ondernemers in de problemen komen.

FNV-vicevoorzitter Boufangacha is er niet verbaasd over dat werkgevers tegen de extra verhoging zijn. «Daarmee zijn we weer terug bij af. Ik dacht eerst dat we daar een beetje van af waren toen ze aangaven dat de verdeling van welvaart eerlijker moest. Maar nu komen ze weer met hun oude agenda. De verhoging zou ten koste gaan van werkgelegenheid en het vestigingsklimaat en de winsten komen onder druk te staan. En dat terwijl bedrijven ruimte genoeg hebben om het minimumloon te verhogen.»

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.