Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
17.05.2024

Minder Nederlandse christenen en meer moslims, maar de vraag is of dat zo blijft

Minder Nederlandse christenen en meer moslims, maar de vraag is of dat zo blijft
Minder Nederlandse christenen en meer moslims, maar de vraag is of dat zo blijft

Het aandeel Nederlanders dat zich christen noemt is de afgelopen tien jaar duidelijk afgenomen. Tegelijkertijd neemt het aandeel moslims toe. Maar het is onduidelijk of die trend op de lange termijn doorzet, zegt statistiekbureau CBS tegen NU.nl.

Het aandeel gelovigen in Nederland is de afgelopen tien jaar sterk gedaald, van 53 naar 42 procent. Dat concludeert het CBS op basis van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. 17 procent zegt rooms-katholiek te zijn, 13 procent protestant en 6 procent hangt de islam aan.

Vooral mensen ouder dan 75 jaar noemen zichzelf christen. De mensen die zich moslim noemen, zijn gemiddeld jonger. Het aandeel moslims is sinds 2013 licht toegenomen, van 5 naar 6 procent.

Bij trends in het aandeel christenen speelt vooral leeftijd mee. «De christen sterft uit, kort door de bocht», zegt hoofdsocioloog Tanja Traag van het CBS. «Maar het is te kort door de bocht om te stellen dat dit op lange termijn doorzet.»

Het is ook te kort door de bocht om te stellen dat de groep mensen die zegt moslim te zijn, blijft groeien. Volgens Traag is het ook mogelijk dat op de lange termijn door vergrijzing hun aandeel juist weer afneemt.

Katholieken veel minder naar de kerk dan protestanten

Het bezoek van religieuze diensten door gelovigen is stabiel. Net als in 2013 bezocht afgelopen jaar 18 procent van de gelovigen minimaal wekelijks een dienst.

Opvallend is het grote verschil tussen katholieken (6 procent) en protestanten (33 procent). Van de moslims ging 27 procent minimaal wekelijks naar de moskee.

Van de gelovigen volgt 38 procent weleens een dienst via radio, tv of internet. 20 procent doet dit wekelijks.

Conclusies lastiger rond hindoes, boeddhisten en joden

Hindoes, boeddhisten, joden en andere geloofsovertuigingen zijn relatief kleine geloofsgemeenschappen in Nederland. Zo noemt volgens een CBS-onderzoek van vorig jaar 0,8 procent van de inwoners van Nederland zich hindoe. De andere geloven zijn nog minder vertegenwoordigd.

Daarom is het moeilijker statistisch goed onderbouwde trends te signaleren over de groei of toename van die relatief kleine geloofsgemeenschappen, zegt Traag. «Omdat ze weinig voorkomen in onze steekproeven, kun je weinig zeggen over eventuele verschuivingen van jaar tot jaar.»

Добавить комментарий

Your email address will not be published.