Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
24.04.2024

Nederland in top drie van welvarendste landen in Europa

Nederland in top drie van welvarendste landen in Europa
Nederland in top drie van welvarendste landen in Europa

Nederland hoort bij de drie welvarendste EU-landen. Alleen Ierland en Luxemburg scoren hoger, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Afgelopen jaar kwam de omvang van onze economie voor het eerst boven de 1 biljoen euro uit. Dat wordt ook wel het bruto binnenlands product (bbp) genoemd, oftewel de waarde van alles wat we in Nederland in een jaar hebben geproduceerd. Per inwoner komt dat uit op een bbp van bijna 58.000 euro.

Het zegt iets over het welvaartsniveau in een land. Hoe hoger het bedrag per inwoner, hoe hoger de welvaart. Nederland komt met die 58.000 euro in principe op de vierde plaats. Maar het CBS heeft ook gekeken naar het prijsniveau, met andere woorden: wat je met dat geld kunt kopen. En dan komen we op de derde plek uit.

Helemaal onderaan staat Bulgarije, met een bbp per inwoner van 15.000 euro. Ook gecorrigeerd voor het prijsniveau staan de Bulgaren onderaan. Sowieso scoren veel landen uit het oosten van Europa, zoals Griekenland, Roemenië en Kroatië, niet goed.

Bbp zegt weinig over kwaliteit van leven

Wel is er vaak kritiek op het bbp als indicatie van hoe een land ervoor staat. Er zijn tal van factoren die de kwaliteit van leven bepalen die er niet in zijn opgenomen. Bijvoorbeeld hoe het staat met de veiligheid in een land, of er genoeg woonruimte is, of de inkomensverschillen niet te groot zijn en wat de kwaliteit van de zorg is.

Om een beter inzicht te krijgen van hoe het gaat met een land en hoe prettig het is om erin te leven, is de term «brede welvaart» in het leven geroepen. Daarbij wordt ook gekeken naar onder meer huisvesting, milieu, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling.

Uit onderzoek van Rabobank en de Universiteit Utrecht bleek vorig jaar dat die brede welvaart de afgelopen jaren nauwelijks is gestegen. Ook zijn Nederlanders minder gezond en tevreden. Zo gaat het bijvoorbeeld qua baanzekerheid en persoonlijke ontwikkeling beter, maar qua huisvesting, gezondheid en geluk juist minder.

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.