Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?

Schade van klimaatverandering stijgt volgens onderzoek naar biljoenen euro’s

Schade van klimaatverandering stijgt volgens onderzoek naar biljoenen euro's
Schade van klimaatverandering stijgt volgens onderzoek naar biljoenen euro's

De gevolgen van klimaatverandering gaan de wereldeconomie jaarlijks biljoenen euro’s kosten. Dat komt onder andere door extreem weer, gezondheidsschade en lagere landbouwopbrengsten. Dat schrijven onderzoekers van een Duits klimaatinstituut in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Een deel van de hogere kosten is nu al onvermijdelijk, denken de wetenschappers. Als de wereld verder opwarmt, kan de schadepost volgens hen nog explosief stijgen.

Het Potsdam-Instituut voor Klimaateffectenonderzoek schat de totale wereldwijde klimaatschade met de huidige stand van zaken op 38 biljoen dollar (35,5 biljoen euro) per jaar in 2050. Dat komt neer op een 19 procent lager wereldwijd inkomen dan wanneer er geen klimaatverandering zou zijn.

Op de meeste plekken in de wereld zien de onderzoekers negatieve gevolgen, zowel van de hogere temperaturen als van hevigere buien en overstromingen die daarvan het gevolg zijn. Ze verwachten dat de schade veruit het grootst is in Afrika en het zuiden van Azië.

Kosten kunnen na 2050 verder oplopen

De schade komt voort uit onze uitstoot uit het verleden, zegt hoofdonderzoeker Leonie Wenz. Om een deel van de gevolgen te voorkomen, moeten landen meer maatregelen nemen om zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden.

Als de huidige uitstoot van broeikasgassen niet drastisch omlaaggaat, lopen de kosten volgens de analyse van Wenz nog een stuk hoger op in de tweede helft van deze eeuw.

De berekeningen laten volgens het Duitse klimaatinstituut «duidelijk zien dat het beschermen van ons klimaat veel goedkoper is dan als we dat nalaten». De onderzoekers wijzen erop dat ze het hier alleen nog maar hebben over de economische schade. Verlies van mensenlevens en biodiversiteit komen daar nog bij.

Het wrange is dat landen die het minst hebben bijgedragen aan de uitstoot van broeikasgassen volgens het onderzoek de hardste economische klappen krijgen. De schade die zij oplopen is 60 procent groter dan die van rijke landen, die in de loop der jaren veel meer hebben uitgestoten.

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.