Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
15.05.2024

Verhuurders vaak de fout in met ingewikkelde servicekosten

Verhuurders vaak de fout in met ingewikkelde servicekosten
Verhuurders vaak de fout in met ingewikkelde servicekosten

Huurders hebben afgelopen jaar opvallend veel vaker aan de bel getrokken bij de Huurcommissie over de servicekosten. De commissie ziet dat deze kosten steeds complexer worden en dat zowel verhuurders als huurders het ingewikkeld vinden.

Het aantal nieuwe zaken over servicekosten nam met 60 procent toe tot meer dan 3.800. In verreweg de meeste gevallen kreeg de huurder gelijk.

«Daar waar de uitspraak leidde tot een verlaging van de servicekosten, bedroeg deze gemiddeld 660 euro per jaar», vermeldt de Huurcommissie bij de presentatie van haar jaarverslag.

Bij de zaken tussen woningbouwverenigingen en huurders kreeg bijna 60 procent van de huurders gelijk. In de particuliere sector was dat zelfs 90 procent. Een veelgemaakte fout van verhuurders is dat de afrekening met de servicekosten ontbrak. Een derde van alle zaken had te maken met servicekosten in wooncomplexen.

In totaal deed de Huurcommissie vorig jaar ruim dertienduizend uitspraken. Dat zijn er negenhonderd meer dan een jaar eerder. Een deel daarvan had betrekking op de de tijdelijke tegemoetkoming in de energiekosten (TTEK), die niet altijd goed was doorberekend.

Volgens de Huurcommissie ervaren huurders en verhuurders daarnaast «onduidelijkheid over de wijze waarop kosten en baten van energievoorzieningen als zonnepanelen of warmte-koudeopslag (WKO) al dan niet in de servicekosten verrekend mogen zijn.»

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.