Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
16.05.2024

Werkloosheid licht gestegen door voortmodderende economie

Werkloosheid licht gestegen door voortmodderende economie
Werkloosheid licht gestegen door voortmodderende economie

Zo’n 375.000 mensen hebben vorige maand werkloos thuisgezeten, oftewel 3,7 procent van de beroepsbevolking. Dat is een groter aantal dan drie maanden eerder. Dit komt vooral doordat de economie hapert.

Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Woensdag werd duidelijk dat de economie in het eerste kwartaal licht kromp met 0,1 procent. Volgens het CBS was het in april niet veel beter. «De toename van de werkloosheid sluit aan bij het verslechterde economische beeld van Nederland in april», meldt het statistiekbureau.

Het aantal mensen dat betaald werk had, nam de afgelopen maanden dan ook iets af, met tweeduizend per maand. Nog altijd telt ons land 9,8 miljoen werkenden.

Sowieso is het aantal van 375.000 werklozen redelijk beperkt in vergelijking met andere periodes. Zo schommelde dit aantal in 2017 en 2018 rond de half miljoen. Tien jaar geleden ging het zelfs om zo’n 700.000 mensen die werkloos aan de kant stonden.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.