Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
21.05.2024

Nooit eerder vond de politie zo veel drugslabs als in 2023

Nooit eerder vond de politie zo veel drugslabs als in 2023
Nooit eerder vond de politie zo veel drugslabs als in 2023

De politie heeft in 2023 151 drugslabs gevonden en ontmanteld. Nooit eerder vond de politie zo veel locaties waar drugs werden gemaakt.

Agenten ontmantelden vorig jaar 46 drugslabs meer dan een jaar eerder. Dat is een stijging van 44 procent, blijkt uit het dinsdag verschenen rapport Nationaal overzicht drugslocaties 2023 (pdf).

De politie denkt dat de toename komt door de wereldwijd gestegen vraag naar drugs. Het aantal gevonden productielocaties van synthetische drugs, zoals xtc en amfetamine, nam toe van 83 in 2022 tot 125 in 2023. En waar de politie in 2022 twee plekken vond waar heroïne werd geproduceerd, was dat in 2023 tien keer het geval.

De meeste drugslabs werden gevonden in Zuid-Holland (40) en Noord-Brabant (35).

In 2023 stuitte de politie op 191 dumplocaties van drugsafval. Ook dat aantal nam toe vergeleken met een jaar eerder, toen er 155 locaties werden gevonden. Over een langere periode is het geen uitschieter, want in 2019 werden evenveel locaties gevonden en in 2021 iets meer.

Steeds minder hennepkwekerijen

Het aantal gevonden hennepkwekerijen nam juist af. In 2023 stuitte de politie op 1.230 kwekerijen, terwijl dat er in 2022 nog 1.604 waren. Dit aantal loopt al enkele jaren terug.

De politie geeft drie verklaringen voor de afname van kwekerijen. Deels komt het doordat de politie minder prioriteit geeft aan het opsporen van kwekerijen en er juist meer aandacht is voor het opsporen van drugslabs. Daar speelt ook mee dat de politie minder capaciteit heeft. Ten slotte wordt volgens de politie ook meer hennep uit het buitenland geïmporteerd.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.