Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
25.04.2024

Open jeugdzorg worstelt met toename van jongeren die veel hulp nodig hebben

Open jeugdzorg worstelt met toename van jongeren die veel hulp nodig hebben
Open jeugdzorg worstelt met toename van jongeren die veel hulp nodig hebben

De gesloten jeugdzorg wordt afgebouwd en dat merken ze in de rest van de jeugdzorg. Jongeren met complexe problemen krijgen daar niet de juiste hulp, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die maakt zich grote zorgen om deze jongeren.

Het donderdag gepubliceerde rapport Zorgen over jongeren met een complexe hulpvraag buiten de gesloten jeugdhulp is opnieuw een alarmerend signaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Twee maanden geleden waarschuwde die nog dat de afbouw van de gesloten jeugdzorg problemen oplevert binnen de gesloten jeugdzorg zelf. Nu ziet de IGJ dat het ook niet goed gaat buiten de gesloten jeugdzorg, in de «open jeugdzorg».

In de gesloten jeugdzorg komen jongeren terecht die grote problemen hebben en veel hulp nodig hebben. Ze mogen daar niet zomaar naar buiten. Ook kan ze op andere manier hun vrijheid worden ontnomen, bijvoorbeeld door ze in een afzonderingsruimte op te sluiten.

Meer zware problemen en gevaarlijke situaties

Maar die vorm van jeugdzorg moet anders. In 2025 moeten alle grote gesloten jeugdzorglocaties kleinschalig zijn. Daarnaast mogen vanaf 2030 geen nieuwe jongeren in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst. Daar wordt nu al naartoe gewerkt. Zo waren er in 2020 nog 984 plekken voor gesloten jeugdzorg en waren dit er vorig jaar nog 577.

Door de afbouw van de gesloten jeugdzorg belanden nu meer jongeren met zware problemen in de rest van de jeugdzorgketen. En die is nog niet altijd goed ingericht op de hulp die deze jongeren nodig hebben, concludeert de inspectie na een rondvraag bij tachtig jeugdhulpaanbieders.

De jeugdhulpaanbieders merken dat er meer sprake is van agressie en zware problemen zoals verslavingen of psychiatrische problematiek. De jongeren en medewerkers hebben daarnaast regelmatig te maken met gevaarlijke situaties.

Jongeren vastpakken en vasthouden

De inspectie ziet ook dat er vaak vrijheidsbeperkende maatregelen worden gebruikt, terwijl dat eigenlijk niet mag. In de gesloten jeugdzorg is vaak wel vastgelegd dat in bepaalde situaties iemand in bijvoorbeeld een afzonderingsruimte geplaatst mag worden. Buiten de gesloten jeugdzorg is daar in veel gevallen geen wettelijke basis voor.

Als voorbeeld noemt de inspectie het «vastpakken en vasthouden» van jongeren. Dat mag alleen binnen een bepaalde vorm van jeugdzorg én als er aan strenge eisen wordt voldaan, maar toch geven veel van de ondervraagde jeugdzorglocaties aan dit te doen. Ook kamers worden veelvuldig doorzocht, terwijl dat eigenlijk niet is toegestaan buiten de gesloten jeugdzorg.

Een gebrek aan geld en te weinig (juist geschoold) personeel spelen een rol bij de problemen. Maar volgens de inspectie moeten er ook nog algemene richtlijnen worden opgesteld hoe de jeugdzorg moet omgaan met deze specifieke groep jongeren.

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.