Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
25.04.2024

Overheid heeft slecht zicht op blootstelling Nederlanders aan chemische stoffen

Overheid heeft slecht zicht op blootstelling Nederlanders aan chemische stoffen
Overheid heeft slecht zicht op blootstelling Nederlanders aan chemische stoffen

De overheid weet niet goed aan hoeveel chemische stoffen mensen in Nederland worden blootgesteld. Dat wordt «niet gemeten, maar geschat», ziet de Gezondheidsraad. Het adviesorgaan vindt dat de overheid regelmatig moet meten hoeveel chemische stoffen mensen hebben binnengekregen.

Volgens de Gezondheidsraad zijn er nu geen goede gegevens om beleid te controleren en te verbeteren. Er worden wel metingen gedaan in bijvoorbeeld de lucht, het water en het eten. Maar het is niet duidelijk hoeveel stoffen doordringen in een lichaam.

Daarom zou de overheid regelmatig het bloed en de urine van minstens vijftienhonderd mensen moeten onderzoeken. Zulke metingen werden in Nederland tot 1997 gedaan.

De overheid stopte met de metingen omdat «de kosten niet opwogen tegen de baten». Ook nam de blootstelling aan chemische stoffen af. Dat is volgens de Gezondheidsraad nu «niet meer van toepassing».

Metingen naar pfas en andere schadelijke stoffen

Wanneer er weer metingen bij mensen gedaan worden, kunnen ook risicogroepen worden gevonden. Dit zijn bijvoorbeeld inwoners van bepaalde wijken. Ook kunnen ouderen, kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een chronische aandoening gevoeliger zijn voor blootstelling dan anderen.

Volgens de Gezondheidsraad zouden bijvoorbeeld metingen kunnen worden gedaan naar pfas. Die groep schadelijke stoffen wordt onder meer gebruikt voor antiaanbakpannen, waterafstotende kleren en blusschuim. Pfas worden in verband gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen.

Ook stoffen als lood, cadmium, kwik en gewasbeschermingsmiddelen zouden in een metingsprogramma kunnen worden opgenomen.

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.