Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
30.04.2024

Bezoekers Nationale Dodenherdenking op de Dam moeten vooraf plek reserveren

Bezoekers Nationale Dodenherdenking op de Dam moeten vooraf plek reserveren
Bezoekers Nationale Dodenherdenking op de Dam moeten vooraf plek reserveren

Om de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam bij te wonen, moet je gebruikmaken van een online reserveringssysteem. Daarna kun je je op een gekozen moment melden bij een van de drie ingangen, meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Voor de reserveringen is een speciale website in het leven geroepen. Bij de reservering, die vanaf dinsdag kan worden gemaakt, kunnen mensen kiezen voor een locatie en tijdslot voor aankomst. Zonder reservering is het niet mogelijk de herdenking bij te wonen. Ook moet je je melden bij de vooraf geselecteerde entreepunten van de Dam. Die zijn op het Damrak, het Rokin en aan de Paleisstraat. De overige toegangspunten tot het plein worden afgezet.

Met het online reserveringssysteem wil het Nationaal Comité 4 en 5 mei twee vliegen in één klap slaan: Via de reserveringen houdt men zicht op het maximale bezoekersaantal van zo’n 10.000 mensen. En daarnaast moet het reserveringssysteem ervoor zorgen zijn dat iedereen die wil komen ook echt kan komen. «Denk aan mensen die van ver moeten komen om erbij te zijn. Of mensen die slecht ter been zijn», zegt een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei tegen NU.nl.

De politie zal mensen bij de drie entreepunten van de Dam fouilleren. Daarbij zal extra worden gecontroleerd op zaken als vlaggen, spandoeken en borden. Die zijn niet toegestaan. Er wordt momenteel nog overleg gevoerd over wat te doen met kleding en teksten op T-shirts die een reactie kunnen oproepen en tot onrust kunnen leiden, laat de woordvoerder weten.

Verhoogde kans op spontane protestacties aanleiding voor maatregelen

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie, politiechef) en het Nationaal Comité 4 en 5 mei lieten eerder weten dat de extra maatregelen genomen worden in nauwe samenwerking met de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). De NCTV en politie achten de kans op spontane protestacties of verstoringen aanwezig, maar volgens hen is de kans op een aanslag in vergelijking met voorgaande jaren niet groter.

De aanleiding voor de hogere kans op verstoringen is volgens de driehoek «de toegenomen maatschappelijke spanning en een grote actiebereidheid tot protest onder de bevolking, onder andere ingegeven door het oorlogsgeweld tussen Israël en Hamas en de verdere spanningen in het Midden-Oosten».

Voorafgaand aan de Nationale Herdenking op de Dam is er een stille tocht in de hoofdstad. Die begint bij de Stopera, waar ook het stadhuis gevestigd is, en eindigt bij de Dam. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat ook deze tocht goed in de gaten gehouden zal worden. Hetzelfde geldt voor de stille tochten en herdenkingsmomenten in Amsterdam. «Samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei staan we als gemeente in nauw contact met de organisatoren van de andere herdenkingen», aldus de zegspersoon.

Bron: NU.nl

Добавить комментарий

Your email address will not be published.