Dark
Light
Wanted to get myself a new cell phone so I could hear myself as a ringtone. Who knew the store would go and check my credit score?
21.06.2024

Politie waarschuwt burgemeesters: geen plek voor evenementen rond NAVO-top

Politie waarschuwt burgemeesters: geen plek voor evenementen rond NAVO-top
Politie waarschuwt burgemeesters: geen plek voor evenementen rond NAVO-top

De politie vraagt om een «evenementluwe periode» rondom de NAVO-top die volgend jaar in Nederland wordt georganiseerd. Verder geldt voor al het politiepersoneel een verlofbeperking in de periode, omdat de top «een van de grootste veiligheidsoperaties ooit» is.

De korpsleiding heeft een brief hierover naar alle burgemeesters gestuurd en vraagt gemeenten rekening te houden met de enorme druk die de NAVO-top op de politie legt, meldt ze in een verklaring.

De top vindt van 24 tot en met 26 juni 2025 plaats in Den Haag. Er komen 150 ministers en meer dan 6.000 delegatieleden. Niet alleen de top zelf moet beveiligd worden, maar ook het transport van alle ministers en delegatieleden en alle hotels waar zij verblijven.

Door de politie-inzet die dat vereist is er op andere vlakken tijdelijk minder capaciteit beschikbaar. Korpschef Janny Knol heeft burgemeesters in een brief gevraagd om terughoudend om te gaan met vergunningverlening voor evenementen in de periode tijdens en rond de NAVO-top.

«Dit zodat rondom de NAVO-top in feite sprake is van een evenementluwe periode. Hierdoor houdt de politie voldoende capaciteit beschikbaar om, naast het reguliere werk, zorg te dragen voor een goed verloop van de NAVO-top», licht de politie toe.

Nationaal commandant Willem Woelders sprak in het Radio 1 Journaal van een «volstrekt unieke situatie». Hij beklemtoont dat de politie ook tijdens de NAVO-top «de basisfuncties» kan waarborgen. «Maar waar enige ruimte is, hebben we die nodig voor de top.»

Добавить комментарий

Your email address will not be published.